Categorie op Corona

Coronaprotocol Wijkcentrum Heechterp- Schieringen

De algemene maatregelen die wij altijd in acht nemen zijn:

 • Was vaker je handen
 • Nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. (voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet)
 • Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis
 • Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet het hele
 • huishouden thuisblijven
 • Vooraf vragen wij onze bezoekers of ze een risico zijn. Als een bezoeker ziekteverschijnselen
 • vertoont verzoeken wij deze persoon naar huis te gaan.

Hygiëne

 • Bij binnenkomst
  Iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen ontsmetten met handalcohol.

 • In de ruimtes
  In iedere ruimte zal handalcohol staan om te desinfecteren.
  Tevens zullen er oppervlaktesprays staan waar bezoekers gebruik van kunnen maken.
 • Keuken/bar/bediening
  Vrijwilligers die achter de bar staan of bedienen zullen handschoenen dragen.
  Overige beschermingsmiddelen zijn niet nodig, mocht de vrijwilliger hier wel gebruik van willen maken dient deze hier zelf voor te zorgen.

 • Consumpties
  Consumpties worden momenteel geschonken in wegwerp bekertjes en wordt er gebruikgemaakt van individueel verpakte suiker en melk.
 • Schoonmaak
  Ruimtes worden na gebruik elke keer grondig schoongemaakt.
  Tevens worden elk uur de toiletten, deurklinken, tafels en stoelen schoon gemaakt.

 • Deurklinken
  Het is niet mogelijk de deurklinken te verlengen zodat er geen lichamelijk contact is, daarom hebben wij er voor gekozen de deurklinken elk uur te desinfecteren.

Looproutes

 • Looproutes
  Looproutes worden met tape op de grond afgeplakt.
  Tevens worden en vakken op de grond gemaakt waardoor de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.

 • In- en uitgang
  De hoofdingang wordt doormiddel van een scherm gesplitst in een in- en uitgang.
  De achterdeur wordt afgesloten en alleen gebruikt door personeel. De deur van de boetiek blijft open staan.

 • Toiletten
  Er mag 1 persoon tegelijk gebruik maken van de toiletruimte. Voor de deur staat een tafel met handalcohol en er dient voor en na het toiletgebruik gebruikt te worden.

Gebruik ruimtes/zalen

 • Huren/gebruik van ruimtes
  Ruimtes worden alleen verhuurd voor vergaderingen en bijeenkomsten.
  Feesten en partijen zijn niet toe gestaan. Overig gebruik van de ruimtes is in overleg met de beheerder.

 • Stand van tafels en stoelen
  De stoelen en tafels worden door onze beheerder op 1,5 meter afstand neergezet.

 • Maximaal aantal mensen aan tafel/bar
  De bar is alleen toegankelijk voor het bestellen van de consumpties. Hierbij wordt er 1 persoon per keer toegestaan. 
  Aan de ronde tafels in de ontmoetingsruimte mogen maximaal 3 personen zitten.
  Aan de stamtafel mogen maximaal 4 personen zitten. Aan de terrastafels mogen maximaal 2 personen per tafel zitten.

 • Maximaal aantal mensen
  Er zijn maximaal 30 personen toegestaan exclusief personeel en op dat moment werkzame vrijwilligers en studenten.
  Als de boetiek geopend is geldt dat er in de ontvangstruimte/grote zaal/vergaderruimte 29 personen zijn toegestaan, in de boetiek is 1 klant per keer toegestaan.

 • Vrijwilligers/personeel
  Vrijwilligers en personeel zullen 1,5 meter afstand van elkaar en de bezoekers houden.

 • Betalingen
  Betalingen gaan contactloos door een speciaal bakje waarin het geld neer gelegd kan worden.
  Ook zal het wisselgeld op deze manier teruggegeven worden.

 • Jassen
  Kapstokken mogen op dit moment niet gebruikt worden, gevraagd wordt om de jas over de eigen stoel heen te hangen.

 • Binnen sporten
  Binnensporten is niet toegestaan.

Communicatie

 • Communicatieplan
  Wij houden onze vrijwilligers en bezoekers op de hoogte van de stand van zaken door middel van onze Facebook pagina en door het corona protocol up-to-date te houden.
  Het corona protocol is altijd aanwezig in het wijkcentrum voor vrijwilligers en bezoekers om mee te nemen en door te lezen.

 • Communicatieposters
  In en om het wijkcentrum hangen posters met onze richtlijnen er op. Ook worden deze posters opgehangen in onze communicatieborden in de wijk.
 • Overleg gebruikers
  Bestuur en beheerder overleggen met alle huurders/gebruikers van de ruimten welke
  maatregelen we hebben getroffen en wie er verantwoordelijk is voor het naleven hiervan.

 • Corona-coördinator
  Het bestuur heeft de beheerder aangewezen als corona-coördinator.
  Beheerder en bestuur hebben regelmatig overleg over de gang van zaken.

  Verantwoordelijkheid

  Het bestuur is verantwoordelijk voor:

 • Beleid t.a.v. coronamaatregelen
  Bestuur maakt een protocol en houd deze up-to-date. Huurders en gebruikers worden vooraf
  ingelicht over de maatregelen en krijgen allemaal een kopie van het protocol.
  Tevens zorgt het bestuur dat de genomen maatregelen duidelijk zichtbaar zijn voor iedereen door middel van posters, hygiëneregels, duidelijke looproutes etc. Bestuur en beheer spreekt bezoekers en gebruikers aan op hun gedrag als daar aanleiding toe is.

  Bezoekers zijn verantwoordelijk voor:

 • Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag
  Het bestuur is niet verantwoordelijk voor constante afdwingen van het naleven van de
  maatregelen maar zal bezoekers en gebruikers wel aanspreken als daar aanleiding toe is.

  Huurders zijn verantwoordelijk voor:

 • Huurders zijn mede verantwoordelijk voor het gedrag van hun bezoekers.
  Beheer neemt eventuele zaken in een aanvullende overeenkomst met de huurders op.
  Hier in staat bijvoorbeeld wie er verantwoordelijk is voor het gedrag van bezoekers tijdens het gebruik van onze ruimtes.